Tack alla
ni som har
valt Eatgood.
Vi är på en
fantastisk resa.

 

Oljefri fritering. Tillsammans har vi skapat förutsättningar
att förändra spelplanen globalt.   

Eatgood Sweden AB 

Huvudkontor, teknikutveckling och montering av Lightfry-enheter sker i Borås. Underleverantörer av rostfria tunnplåtsdetaljer och svetsning sker i Habo och Vara. Affärsidén är att utveckla teknik och produkter som möjliggör mer hälsosam tillagning av traditionella livsmedel utan att människor behöver ändra sina vanor. Vi erbjuder idag marknaden en teknologi vilken friterar med ånga och varmluft istället för frityrolja. Air Fry Technology används i Lightfry-ugnen. Lightfry Cooking system kan användas för att ersätta oljefritösen men utöver det så kan den användas till att ångkoka, grilla, rosta och torka med ett fantastiskt resultat som ger oändliga möjligheter.

Viktiga framgångsfaktorer

1. Hälsa och bra tillagad mat blir allt viktigare. Marknaden har aldrig varit så redo.
2. LightFry har förfinats och utvecklats i över tio år. Resultatet är enastående.
3. Intresset från stora aktörer ökar för varje dag. Eatgood är den som kommit längst.
4. Regleringar gällande transfetter (oljefriterad mat) ökar. Eatgood har lösningen.
5. Allt fler vill erbjuda mat på platser där man inte får oljefritera. Eatgood har pommesen.

Pressmeddelande från EatGood Sweden AB
Borås den 10 november 2023

EatGood Sweden AB – valberedning för 2024

EatGood Sweden AB har utsett valberedning inför årsstämman 2024. Var och en av de största ägarna har givits möjlighet att utse en ledamot.

Valberedningen har fastställts att bestå av;

Josef Ibrahim, Peder Larsson, Mats Ekberg och, som ordförande, Per Johan Swartling.

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag till val av;

ordförande på årsstämman, ordförande i styrelsen, ledamöter i styrelsen och revisor.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta till perjohan.swartling@gmail.com eller på telefon 0703-042467

 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

 

Borås den 10 november 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB
Telefon: 0736-87 21 26
E-post: henrik@eatgood.se

Spotlight Stock Market

EatGood AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 27 mars 2017 under kortnamnet EATG och handlas via banker och fondkommissionärer.

VD-intervju om kvartalsrapport för Q3, juli - sept 2023

VD-intervju om bokslutskommuniké för 2022, februari 2023

EatGood: intervju med VD Henrik Önnermark Q4 2021 och bokslutskommuniké 2021

Intervju med EatGoods VD Henrik Önnermark april 2021

Eatgood - En unik position för luftfritering i det kommersiella segmentet april 2021

EatGood – Aktiedagen Göteborg 6 maj 2019

EatGood vill revolutionera marknaden med nyttiga pommes frites 2017

Aktiedagen Lund – EatGood 2017