Bättre och
säkrare
med Lightfry

Ekonomi, säkerhet och hälsa

Att slippa den farliga frityroljan i köket, tillagningen och maten ger många fördelar. Både du som redan friterar med olja och du som vill kunna erbjuda friterad mat har allt att vinna på luftfritering med Lightfry.

droppe

30-100%
mindre fett

Den enda olja som kan finnas i mat friterad med Lightfry är den som eventuellt tillsatts av din leverantör.

brand

0% av
brandfaran

En av de stora farorna med oljefritering är risken för bränder och brännskador. Det slipper du med Lightfry.

olja

0% av
oljedimman

Fritering i olja betyder oljedimma och hala golv. Med Lightfry får du en väsentligt behagligare arbetsmiljö. Du undviker arbetsskador, besvärlig rengöring och fara.

money

30% av
kostnaden

Sammantaget ger Lightfrys alla fördelar upp till 70 procent lägre driftkostnader jämfört med fritering i olja.

blixt

50% lägre
strömförbrukning

Uträkningar visar att Lightfrys förbrukning av ström är cirka 50 procent lägre än fritering med olja.

handske

0% av
rengöringen

När du går hem för kvällen behöver du bara stänga luckan så tar Lightfry hand om resten . Med ett automatiskt disksystem står din maskin skinande ren varje morgon.