Luftfritering
istället för

farlig olja

Nya spelregler för
fritering med Lightfry

airfrythec

Air Fry Technology i Lightfry-ugnen erbjuder marknaden en ugn som friterar i en 100% oljefri process. Det förändrar i ett slag förutsättningar och möjligheter för alla aktörer som serverar mat.

Frityrolja och traditionell fritering innebär stora kostnader, dålig arbetsmiljö och stora risker. Friteringen kräver fettavskiljare, dyrbar ventilation och rengöring som tar tid. Vidare uppstår en oljedimma som luktar, smutsar ner och ökar halkrisken i köket. Dessutom är fritering med olja brandfarlig och kan ge upphov till bränder och brännskador. Därför har fritering inneburit stora investeringar och höga kostnader för olja och handhavande.

Lightfry-ugnen sätter en ny agenda: Inga kostnader för inköp och hantering av olja, inga investeringar i ventilation och fettavskiljare, cirka 50 procent lägre energiförbrukning än traditionell fritering samt låg installationskostnad.

Förutom på traditionella restauranger och matinrättningar betyder det också att andra serviceinrättningar som det lilla caféet, leklandet och bensinstation idag kan börja servera friterad mat till glädje för sina kunder. Dessutom betydligt mer hälsosamt då fritering med Air Fry Technology innebär 40–60 procent lägre fetthalt i den färdiga maten.

anga

Ånga

Tillagningen är indelad i två steg. En första ångfas vilken ger en grundlig genomkokning av livsmedlet.

Varme

Varmluft

Därefter följer fas två där mycket varm och torr luft ger livsmedlet dess krispiga och frasiga yta.

rotation

Rörelse

För att få en hög jämn kvalitet rörande krispighet, färg och konsistens så sker allt en roterande trumma i ett tillslutet ugnsutrymme.