Lightfry at the International Pizza Show in Las Vegas.

It was great doing this show together with our Master Distributor in the US, HB Specialty foods., which also gave us at Eatgood/Lightfry the opportunity to see representatives from different MAFSI reps and territories.
The pizza restaurant segment needs sometimes an easy way of making their menu and offering a little bit wider, more than just pizza. Finger food and all kind of appetizers are great sellers and popular items to serve. The problem, can in this case for a pizza restaurant or chain, is that appetizers do not come out great from a pizza oven and they don’t have an oil fryer for numerous reasons. No approved extraction system which is very expensive together with a fire suppression system, it’s messy to work with oil, risk of fire, burn injuries, increasing cost of frying oil etc.
The Lightfry unit, a commercial air fryer with or without a vent less hood, is the solution to be able to serve great appetizers such as French fries, chicken wings, chilli cheese nuggets, fresh corn on the cob and so much more with perfect texture, color and taste.
With the Lightfry unit any pizza restaurant can add great items to their menu making it more appealing also to groups and parties where not all do want a pizza as main course. But it also does give the opportunity to all clients to order a starter with a great selection and popular items as well to increase sales.
Lightfry and Air Fry Technology is the perfect solution for many restaurants allowing them to serve the food they want in a cost effective way, clean and environmental friendly, without oil and now also with a ventless hood solution. Ready to be installed and go into action more or less in all locations.

Generell marknadsuppdatering samt HOST mässan i Milano

Mässor och rätt distributionskaler
På de mässor som vi genomfört i slutet av september och nu senast HOST i Milano under oktober månad har vi fått bra respons och det finns ett stort intresse.

Från HOST mässan så tog vi med oss 230 leads, från slutanvändare till stora kedjekunder samt distributörer trots att antalet besökare endast var 33% av antalet jämfört med t.ex 2019. För Eatgoods del så är det fortsatt arbete med att hitta rätt distributörer och återförsäljare som är bra representanter för Lightfry som varumärke och som kan nå ut på respektive marknader.

Den 17 november så var vi tillsammans med vår Brittiska distributör Valentine & Cuisinequip, på ett webinar för ENSE gruppen som består av 80 återförsäljare i Storbritannien där 100% fokus var på Lightfry. Mycket bra att Eatgood har öppnat upp den Brittiska marknaden som ett stort komplement till USA.

Övriga faktorer som pekar mot Lightfry och Air Fry Technology:

 • Energipriser stiger
 • Lightfry har väldigt låg energiförbrukning, t.ex endast 1kW vid standby temp om 220°
 • Ingen risk för oljebrand
 • Möjliggör installation i princip i alla lokaler med en ventless huv som inte behöver kopplas till extern och fast installerad ventilationsanläggning
 • Ingen logistik av oljor
 • Behöver inte skicka använd olja till återvinning och destruktion
 • Hälsosammare och bättre mat är på frammarsch globalt
 • Hållbarhet/sustainability är viktigt idag för i princip alla aktörer, särskilt större aktörer
 • Tack vare luftfritöser för hemma bruk så är Air Fry Technology välkänt och inget konstigt idag
 • Skapar möjlighet till nya koncept eller att utveckla med kompletterande maträtter i befintliga koncept
 • Komplettering av mer luftfritterade produkter om en ventilationsanläggning inte har mer kapacitet för ytterligare oljefritöser i befintliga anläggningar
 • Minskning av risk för arbetsskador i kombination med het olja
 • Ingen hantering av varm olja
 • Fungerar även med installationer i rörliga enheter typ fartyg etc i en marin miljö
 • Producenter av livsmedel normalt för oljefritering, ökar allt mer satsning på produkter för luftfritöser
 • Enkelhet att använda
 • Ingen väntetid mellan batcher som processas, som för att låta oljan återhämta och uppnå rätt temperatur på oljan, som vid fritering i olja
 • Integrerat rengöringssystem för enkel hantering
 • Minskade kostnader för sotning i och av restauranglokaler
 • Längre och bättre serverbarhet jämfört med oljefriterat i avseende på krispighet och smak

Förutsättning för produktion

Att kunna leverera idag på en komplex marknad, generellt sett, med brister av komponenter, material och råvaror slår högt. Här sticker Lightfry ut hakan och levererar mindre antal av enheter inom 10 arbetsdagar och lite större ordrar på 4 -6 veckor. Detta till skillnad från många andra leverantörer som levererar på 4 – 6 månader i bästa fall. Att ha framförhållning avseende leveranser av komponenter och ingående material för produktion, och att ha detta som filosofi med ett tillräckligt lager av komponenter för att kunna producera utan att beställa komponenter för varje order som kommer in, skapar frihet och möjlighet där bolaget kan styra själva. Vi har också fördelen av att inte förlita oss på någon komponent-försörjning från fjärran österna i princip alls, vilket har gjort oss avsevärt mindre sårbara både gällande leveranser men även av de skenande fraktkostnaderna.

Marknaden kommer ikapp Lightfry

Så många faktorer som idag driver marknaden mot Air Fry Technology med fördelar som sustainability, ekonomiska fördelar, energieffektivitet, ökade installationsmöjligheter och förhöjda smak och produktkvaliteter skapar trygghet för mycket ljusa framtider. Det är inte Eatgood och Lightfry som skapar förändring på marknaden utan det är marknaden självt som driver förändringsprocessen som gör en investering i Lightfry mycket mer fördelaktig för branschens aktörer. ”Marknaden är mer mogen än någonsin och vi ser fram emot nya samarbeten med olika aktörer på marknaden, med intresse och nyfikenhet av nya möjligheter genom processteknik med fokus på hållbarhet, hälsosammare och bättre mat, likväl som säkerhet i sina restaurangkök – förändringen har bara börjat!” – säger Henrik Önnermark, VD på Eatgood Sweden AB

The Restaurant Show

The Restaurant Show kom att bli ännu en lyckad mässa. Vi är väldigt glada och tacksamma över att vi äntligen kan samlas och ställa ut på fysiska mässor och därmed möta potentiella kunder så väl som intressanta människor. LightFry får återigen positiv respons över den unika teknologin och de fantastiska slutprodukterna. Air is the new oil!

Henrik Önnermark, CEO för Eatgood Sweden AB och Lorna Parker, Sales Coordinator på Valentine Equipment & Cuisinequip

Casual Dining Show - En mycket lyckad mässa!

Tillsammans med vår distributör i Storbritannien har vi haft två intensiva men fantastiska dagar och bemött den brittiska marknaden. Det finns ett mycket stort intresse för LightFry och Air Fry Technology. Vi kan med glädje berätta att Casual Dining Show var en stor succé och vi kommer att fortsätta möta den brittiska marknaden denna vecka på The Restaurant Show.

EatGood växlar upp och tar in ny marknadschef (CMO), Anna Johansson

Vi välkomnar Anna Johansson som ny marknadschef (CMO). Hon kommer att leda företagets storsatsning på att vidareutveckla varumärket och stärka företagets marknadsposition, med hög fokus på digital närvaro och media samt mässor med ökad försäljning som tydligt mål.

HostMilano show

Den 22 – 26 oktober kommer vi att ställa ut på HostMilano show som är den världsledande mässan när det kommer till catering och gästfrihet.

The Restaurant Show

LightFry fortsätter att möta den brittiska food tech och restaurangmarknaden på The Restaurant Show, som äger rum mellan den 27:de till den 29:de September, 2021.

Casual Dining Show

Mellan den 23 och 24 september kommer LightFry att möta den brittiska food tech och restaurangmarknaden under Casual Dining-show i London.

MAFSI reps in the US,
Our new team in the US

HB Specialty Foods har undertecknat sex regioner i USA inom MAFSI -gruppen. De undertecknade regionerna är följande:

Region 1, 2, 3, 4, 6 och 7 som inkluderar några av de mest befolkade områdena i USA, inklusive New York och Philadelphia på östkusten. För mer information se www.mafsi.org. Med 270+ representanter, 220+ tillverkare och 2 400 medlemmar. Spänner över Nordamerika, matar 300 miljoner människor och byter en industri som MAFSI -gruppen är en partner att räkna med.

Vi ser fram emot ett fantastiskt samarbete med säljteamet inom MAFSI -gruppen.

News for the US -
Lightfry 12U as 4-wire unit

Lightfry är nu tillgängligt för den amerikanska marknaden med en ny och vanligare elektrisk konfiguration. Lightfry LF12U-4 är den nya versionen som är en 3PH + PE-modell utan Neutral. Denna Lightfry -enhet är för den amerikanska marknaden mer en plug and play -enhet eftersom många äldre byggnader har en elektrisk konfiguration med 3PH + PE.