FRITERA UTAN
FARLIG OLJA

Eatgood Sweden AB

Eatgood Sweden AB med huvudkontor och teknikutveckling i Borås samt tillverkning i Habo. Med vetskap om att det är svårt att ändra beteende och vanor hos människan, är affärsidén att utveckla teknik och produkter som möjliggör mer hälsosam tillagning av traditionella livsmedel utan att människor behöver ändra sina vanor. Vi erbjuder marknaden en teknologi vilken friterar med ånga och varmluft istället för frityrolja. Air Fry Technology används i vår Lightfry-ugn.

Styrelse

Ordinarie medlemmar:

Per-Johan Swartling

f. 1960. Styrelseordförande

Civilekonom. Tidigare redovisningskonsult Bohlin o Jacobsson, controller och administrativ direktör på Haléns Postorder, CFO och administrativ direktör vid Corporate Express. Numera administrativ direktör på Gina Tricot.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Henrik Önnermark

f. 1969. Styrelseledamot, VD

Kandidatexamen. Tidigare banktjänsteman SEB, egen företagare Bikepoint AB, företagskonsult Espira AB. VD i EatGood sedan 2010.

Aktieinnehav: 1 123 877 aktier via bolag, 484 855 aktier privat.

Tord Andersson

f. 1956, styrelseledamot
Utbildad till civilekonom med examen från Göteborgs Handelshögskola(GU) Började sin karriär inom SKF och Volvo lastvagnar för att kliva vidare in i Vibab 1981-89 i rollerna som ekonomi chef och därefter VD.

1989 började resan för Tord Andersson med AP & T, verksamt inom plåtformningsindustrin som producerar kompletta produktionssystem, automationsutrustning, pressar, verktyg samt service, support och eftermaknad. Från 1991 – 2013 var Tord Andersson VD för AP & T och under dessa år så etablerades bolaget globalt. Under Tord Anderssons tid växte bolaget fråm 200 Msek till 1.150 Msek.

Fram till och med 2013, under tiden för en kraftig tillväxt etablerades egna försäljnings- och service- kontor på följande marknader: Nordamerika, Tyskland, Danmark, Japan, PRC(Kina) och Polen.

Aktieinnehav: 548 864 aktier via bolag.

Kristian Jönsson

f. 1979. Styrelseledamot

Naturvetenskaplig, företags och e-handels utbildning. Certifierad styrelseledamot. Logistikansvarig för uppstart av Stadiums e-handel, sedan driftansvar och nu utvecklingsspecialist.

Aktieinnehav: 372 424 aktier privat.

Gunnar Axelsson

f 1955. Styrelseledamot

Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Varit verksam inom Volvoorganisationen och hos olika samarbetspartners i Sverige och utomlands under 15 år. Arbetat som verkställande direktör på bland annat Elektromekan och Håkansson Sågblad under 22 år.

Aktieinnehav: 0 aktier.